E?LENCE MERKEZ? > Pratik Bilgiler Öneriler

Ev ??lerinde Basit Öneriler

<< < (3/4) > >>

uzumbaba:
Pencere pervaz?n?(mermer) temizlemek

Pencere kenarlar?ndaki mermer pervazlarda zaman zaman çe?itli lekeler olu?maktad?r.

Mermeri temizlemek için basit bir öneri: Yün yap?m? bir bez al?n. Bez yoksa bir yün çorap da kullanabilirsiniz.
Ayakkab? çilas? ya da araba balmumu kullanarak yün yap?m? bir bez ya da yün çorapla mermeri ?effaf ?ekilde ovalay?n?z. Mermerdeki lekelerin kayboldu?unu göreceksiniz. Bu i?lem sonucu mermerinize pis su lekeleri yap???p kalmayacakt?r. Bu sayede çiçek saks?lar?n?z?n suyu ta?t???nda, ya da alt?ndaki tabaklar?n b?rakt??? yuvarlak izler de kaybolacakt?r.

uzumbaba:
Kahve lekesi

Kahve lekeniz kurumam?? ise so?uk suda y?kay?n?z. E?er kuma??n?z beyaz ve leke kurumu? ise kuma??n?z?n lekeli k?sm?n? kaynar suya dald?r?n?z. Renkli kuma??n?z? ise ?l?k suda y?kad?ktan sonra yumurta sar?s? ile f?rçalay?n?z ve daha sonra temiz suyla durulay?n?z.

uzumbaba:
Duvardaki ya? lekelerini ç?kartmak

Bunun için ?slak bir beze biraz di? macunu s?k?n?z ve bu bezle ya?l? lekeyi ovalay?n?z
Bu i?lemden sonra ovalad???n?z bölgeyi nemli temiz bir bezle silerek kurumaya b?rak?n?z .

uzumbaba:
Hal? Renklerini Geri Kazanmak

Evinizdeki el yap?m? hal?n?z?n rengini geri kazanmak için önce hal?n?z?n alt?na gazete ka??d? seriniz.
Daha sonra dokuz ölçek suya bir ölçek amonyak kar??t?r?n?z. Ondan sonra bir sünger ile hal?n?z? siliniz.

Hal?n?z?n gerçek rengine dönü?tü?ünü göreceksiniz.

uzumbaba:
Pencere camlar?n? silmek

Bunun için bo?una ilaç almaya gerek yok.

S?cak suya biraz sirke kar??t?r?n. Sonra da camlar?n?z p?r?l p?r?l olur.

Unutmamas? gereken en önemli ?ey, camlar?n?z? direk güne?te temizlemeyin, çünkü direk güne?te cam hemen kurur ve leke b?rak?r.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git