E?LENCE MERKEZ? > Pratik Bilgiler Öneriler

Ev ??lerinde Basit Öneriler

(1/4) > >>

uzumbaba:
Mikrodalgayi temizlemek

Mikrodalga f?r?n?n?z? temizlemek için bir tasa su doldurunuz ve suyun içine birkaç dilim limon koyunuz. Mikrodalgan?z? a?a?? yukar? yar?m dakika çal??t?r?n?z. Sonra mikrodalgan?z? silerek kurulayiniz. Mikrodalgadaki yemek art?klar? kolayl?kla ç?kar ve mikrodalgan?z?n içine çok ho? bir ?ekilde limon kokusu yay?l?r.

uzumbaba:
F?r?n? temizlemek

Bir püskürtme(sprey) ?i?esine su ile ya? çözücü bir ilaçla (deterjan vs.) kar??t?r?n?z ve daha sonra f?r?n?n içine püskürtünüz(sprey yap?n?z) ve f?r?n? 100 derecede 20 dakika ?s?t?n?z. Sonra f?r?n? kapat?p so?umaya b?rak?n?z. Daha sonra nemli bir sünger ile f?r?n?n içini siliniz. Ç?kmakta zorlanan kirlerin de rahatl?kla ç?kt???n? göreceksiniz.

?laç yerine bir kase sirkeyi 50 derecede f?r?nda yar?m saat ile bir saat kadar ?s?tarak da deneyebilirsiniz. Sonra da temizce y?kay?n?z.

uzumbaba:
Mutfaktaki oca??n?z? temizlemek

Yemek pi?irdi?iniz ocag?n?z?n inatç? kirlerini yok edebilmek için oca??n?za sert sirke dökünüz ve üzerine de kabartma tozu serpiniz. Oca??n?z? aç?n?z ve s?cakta iyice kabars?n. Sonra oca??n?z? kapat?p temizce siliniz.
Bu kadar basit.

uzumbaba:
So?utucunuzdaki kötü kokuyu yok etmek

En iyi öneri so?utucunuzu düzenli temiz tutunuz. Özellikle kap? izole lastiklerine vs dikkat ediniz Bakterilerin kolayl?kla sakland??? yerleri temiz tutmay? unutmay?n?z.

Ayr?ca so?utucunuzda kötü koku mu var, ve kokuyu yok etmek mi istiyorsunuz?

??te basit bir öneri: bir barda?a asitli sodasuyu doldurunuz. barda?? dolab?n içine koyunuz. Asitli sodasuyu kötü kokular? kendine çeker.

uzumbaba:
Yata??n?z ve ter

Ömrünüzün üçtebiri yatakta uyumakta geçerken ma?allah hele hele çok terleyenlerin teri nereye gidiyor?

Büyük bir k?sm? yata?a. Sadece çar?af de?i?tirmek ve yata?? havaland?rmak yetmez. Terin büyük bir k?sm? yata?a..

??te öneri: Yata??n?za biraz bikarbonat tozu serpiniz. 15-20 dakika bekleyiniz ve daha sonra elektrik süpürgenizi kullanarak yata??n?z? temizleyiniz. Bikarbonat sayesinde terli yata??n?z mis gibi olur. Bikarbonat teri kendine çekti?i için yata??n?zda ter de kalmaz, koku da.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Tam sürüme git