* ?statistikler

 • stats Toplam Üye: 1
 • stats Toplam İleti: 657
 • stats Toplam Konu: 288
 • stats Toplam Kategori: 11
 • stats Toplam Bölüm: 58
 • stats En Çok Çevrimiçi: 2029

* Son ?letiler/Konular

Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[12 Mayıs 2020, 17:01:31]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[19 Mart 2019, 00:44:57]


Ynt: Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 02:07:46]


Pratik Bilgiler Gönderen: uzumbaba
[27 Temmuz 2014, 01:55:14]


Ynt: Ev ??lerinde Basit Öneriler Gönderen: uzumbaba
[29 Mayıs 2014, 23:48:15]

* Yönetim

uzumbaba admin uzumbaba
Yönetici

* En Popüler Bölümler

* ?nternette ara

internette Arama

Gönderen Konu: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri  (Okunma sayısı 7132 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« : 05 Temmuz 2009, 18:56:11 »
 

ADI BAHT?YAR

 

Geçiyor önümden sirenler içinde

Ah eller üstünde çiçekler içinde

Duda??nda yar?m bir sevda hüznü

Aslan gibi gö?sü türküler içinde

 

Rastlard?m avluda hep volta atarken

Sigara içerken yahut coplan?rken

Kimseyle konu?maz da? gibi titrerdi

Çocukça sevdi?i çiçe?i sularken

 

Diyarbak?rl?ym?? ad? bahtiyar

Suçu saz çalmakm?? ö?rendi?im kadar

Geçiyor önümden gülyüzlü bahtiyar

Yaral?y?m yerde kalan saz? kadar

 

Beni tez sald?lar o kald? içerde

Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde

Ne yapsa ne etse üstüne gitmi?ler

Mavi gökyüzünü ona dar etmi?ler

 

Gazete ç?kt? üç sat?r yaz?yla

Uzam?? sakal? çatlam?? saz?yla

Birileri ona ölmedin diyordu

Ölüm bir yan?nda hüzünle gülüyordu

ALIR DA?LAR

 

Baba bugün ü?üyorum

Karda kald?m ü?üyorum

Anama deyin s?cak bir çorba koysun

Üstümü ört baba ü?üyorum

 

Behey babam dalm?? babam

Sigaray? sarm?? babam

?apkas?na hicran dökmü?

Kibrit gibi yanm?s babam

 

Baba bugün al?r da?lar

Bu dert beni al?r da?lar

?ehirlere s??maz oldum

Fazla sürmez al?r da?lar

 

Baba bugün a?l?yorum

Darda kald?m a?l?yorum

Dualar?n üzerimden eksik etme

?çim yand? a?l?yorum

AH ULAN RIZA

 

Neden halâ gelmedi, yoksa

Saati mi ?a??rd? bu h?yar?

Gerçi hiç saati olmad? ama

En az?ndan birine sorar.

 

Cebimde bir lira desen yok,

Madara olduk meyhaneye!

Ah e??ek kafam benim,

Nas?l da güvendim bu hergeleye!

 

Gelse, bal??a ç?kacakt?k,

Ne çekersek k?zart?p birayla yutacakt?k.

Kafam?z tam olunca, ?ark?lar döktürüp

Enteresan hayâllere dalacakt?k.

 

Bu sandal? geçen hafta denk getirip

Çal?nt?dan dü?ürdük.

Arkada?lar ?srar etti,

Biz de, iyi olur, bize uyar diye dü?ündük.

 

Saat sekizde gelecekti,

Bana birkaç milyon borç verecekti.

Yoksa o nemrut kar?s? kaçt? da

Onun pe?inden mi gitti?

 

E?er öyleyse yand?k,

Gudubet gene yapt? yapaca??n?!

Geçen sene de merdivenden itip

K?rm??t? R?za'n?n baca??n?.

 

Abi, kad?nda boy ?u kadar;

Kalça f?r?ldak, göz patlak, kafa çatlak!

Korkuyorum, bir gün ya kendini asacak,

Ya horlarken R?za'y? bo?acak!

 

Bak, ?imdi ac?d?m, a?kolsun adama,

Ben olsam, vallahi ba? edemem! ..

Hele be? tane velet var ki boy-boy,

Allah'tan dü?man?ma dilemem!

 

Asl?nda iyi çocuktur R?za, efendi huyludur,

Herkesin suyuna gider.

Yoksa, kal?ba vursan hani,

Tek ba??na on tane adam eder!

 

Bir keresinde, hiç unutmam

Üç-be? zibidi haraca dadand?;

R?za, sandalyeyi kapt??? gibi

Herifleri hastaneye kadar kovalad?!

 

Ayn? mahallede büyüdük, ayn? k?zlar? sevdik,

Ayn? kafadayd?k.

Orta ikiden b?rakt?k, matematik a??r geliyordu,

Biz, ba?ka havadayd?k.

 

Ayn? gömle?i giyer, ayn? sigaraya tak?l?r,

Ayn? tak?m? tutard?k.

Fener'in her maç?na iddiala??p

Millete az m? yemek ?smarlad?k! ..

 

Bir tek askerde ayr?ld?k,

Bana Bornova dü?tü, ona Gelibolu.

Döner dönmez evlendirdiler,

En büyük salakl??? da bu oldu! ..

 

Bense hiç dü?ünmedim, zaten param yoktu.

Hep tek tabanca gezdim.

Benim be?endi?imi anam istemedi,

Onun gösterdi?ini ben sevmedim.

 

Neyse, bunlar derin mevzu...

Anla??ld?, bu herif art?k gelmeyecek.

Ufaktan yol alay?m

Anam evde yaln?z, ?imdi mera??ndan ölecek! ..

 

Gittim, vurup kafay? yatt?m;

Rüyamda gördüm, gülümseyerek geldi?ini.

Ne bilirdim, yolda kamyon çarp?p

Hastaneye kavu?madan can verdi?ini! ..

 

Vay be R?za! ..

Sonunda sen de dü?üp gittin Azrail'in pe?ine!

Dün, bo?una günah?n? alm???m,

Ne olur, k?zma bu karde?ine!

 

Ö?len kahvede söylediler, R?za öldü, dediler

Ne kolay söylediler!

Sanki dev bir ta? oca??n?

Kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler!

 

Ah dostum... o kocaman gövdene

O beyaz kefeni nas?l k?y?p giydirdiler?

O zalim tabutun tahtalar?n?

Senin üstüne nas?l böyle çivilediler?

 

Yani sen ?imdi gittin, yani yoksun,

Yani bir daha olmayacak m?s?n?

Yani bir daha borç vermeyecek,

Bir daha bira ?smarlamayacak m?s?n?

 

Peki, beni kim k?zd?racak,

Kim zar tutacak, kim a?z?n? ?ap?rdatacak?

Peki, beni bu köhne dünyada

Senin anlad???n kadar kim anlayacak?

 

Ulan R?za... ne hayâllerimiz vard? oysa,

Ne acayip ?eyler yapacakt?k...

Totoyu bulunca dükkân açacak,

Ad?n? Dostlar Meyhanesi koyacakt?k.

 

Talih yüzümüze gülecekti be! ..

Kar?y? bo?ay?p s?f?r mersedes alacakt?k.

Hafta sonu iki yavru kap?p

Bo?az yolunda o biçim fiyaka atacakt?k!

 

Ah ulan R?za... bu mahallenin,

Nesini be?enmedin de öte yere ta??nd?n?

Ara s?ra g?c?kla??rd?n ama inan ki,

Benim en k?ral arkada??md?n! ..

 

Ah ulan R?za... ben ?imdi,

Bu koca deryada tek ba??ma ne halt ederim?

Senden ayr?laca??m? sanma,

Bir kaç güne kalmaz, ben de gelirim! ..

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2009, 18:57:29 »
HAN? BEN?M GENÇL???M NERDE..

 

Hani benim gençli?im nerde

Bilyelerim topac?m

Kiraz a?ac? alt?nda y?rt?lan gömle?im

Çald?lar çocuklu?umu habersiz.

 

Penceresiz kald?m anne

Uçurtmam tellere tak?ld?

Hani benim geçnli?im nerde.

 

Ne varsa bu gençli?i yakan

Ekmek gibi a?k gibi

Ne varsa güzellikten yana

Bölü?tüm büyümü?tüm.

 

Bu ne yaman çeli?ki anne

Kurtlar sofras?na dü?tüm

Hani benim gençli?im nerde.

 

Hani benim sevincim nerde

Akvaryumum kanaryam

AYRILIK HED?YES?

 

?imdi saat sensizli?in ertesi

y?ld?z dolmu? gökyüzü ay-ayd?n

avutulmu? çocuklar çoktan sustu

bir ben kald?m tenhas?nda gecenin

avutulmam?? bir ben...

 

?imdi gözlerime a?lamay? ö?rettim

ki bu ya?lar

utangaç boynunun kolyesi olsun

bu da benden sana

ayr?l???n hediyesi olsun

 

soytar?l?k etmeden güldürebilmek seni

ekmek çalmadan doyurabilmek

ve haks?zl?k etmeden do?an güne?e

bütün ayd?nl?klar? içine süzebilmek gibi

mülteci isteklerim oldu ara s?ra, biliyorsun..

?imdi iyi niyetlerimi

bir bir yarg?lay?p as?yorum

bu son olsun be..bu son olsun!

bu da benim sana

ayr?l?rken mazeretim olsun!

 

?imdi saat yoklu?unun belas?

sensiz gelen sabaha günayd?n!

i?i-gücü olanlar çoktan gitti

bir ben kald?m voltas?nda sensizli?in

hiç uyumam?? bir ben...

 

?imdi di?lerimi s?k?p

dudaklar?ma kanamay? ö?rettim

ki bu k?z?l damlalar

körpe yana??nda bir veda busesi olsun

bu da benden sana

heba edilmi? bir a?k?n

son nefesi olsun...

 

kafam? duvara vurmadan

tan?yabilmek seni

beyninin içindekileri anlayabilmek

ve yitirmeden, yüzündeki anl?k tebessümü

bütün saatleri öylece durdurabilmek için

ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi

lanet olsun!

art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m günde

olsun be! ne olacaksa olsun!

bu da benim sana

ayr?l?rken ?ikayetim olsun

 

(gözya??m utangaç boynunun inciden kolyesi olsun her damla vefas?z teninde bir veda busesi olsun isterim sende ben gibi yan ömrüne hep a?la hep a?la bu benden son dua bu benden ayr?l?k hediyesi olsun)

BEN? DÜ?ÜN, UNUTMA

 

Ay do?arken bir sö?üdün ard?ndan

Göl yüzünde sisli bir esinti ile

Ak?am?n gö?süne hüzün serperek

Ve Ya?murdan geceye çiçekli perdeler çekerek

 

Beni dü?ün, Beni dü?ün, Unutma

 

En umars?z en umutsuz günümde

Ba?r?na bir yumruk çökeldi?inde

Ve da?lar?n mazlum ate?i

O güzelim saçlar?na cay?r cay?r yan?p ula?t???nda

 

Beni dü?ün, Beni dü?ün, Unutma

 

Beni dü?ün bir kavgan?n içinde

Helal bir ekeme?in pe?inde

Ve kurtlardan arta kalm?? yüre?imin

Can çeki?en o son parças?n?da, sana saklad???m? bil

Bil ki hayk?r?rcas?na bu esir gövdemi yakarcas?na

Kavu?mak için o serin ba?r?na

Ate?ten bir yol ar?yorum

 

 

Kar ya?arken mor da?lar?n ucundan

Sol yerinde sessiz bir inilti ile

Yast???n yüzüne ya?lar dökerek

Ve Ak?amdan gizlice bir ah çekerek

 

Beni dü?ün, Beni dü?ün, Unutma

 

Kan k?z?l? bir gelincik seherinde

S?rt?ma kahbe bir hançer indi?inde

Ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm

Ç???rtken bir gazete ba?l???nda

Ç??l?k Ç??l?k sana kavu?tu?unda

 

Beni dü?ün, Beni dü?ün, Unutma

 

Beni dü?ün ?ehre her ya?mur ya?d???nda

Islak ve k?r?lgan bir türkünün içinde

Gö?sünden dudaklar?na, do?ru sanc?l? bir isyan kabard???nda

Bast?rarak kalbini avuçlar?nla

Sesini ok?ad???m? bil

 

Bil ki yalvar?rcas?na, uzayan yollara da??l?rcas?na

Sonsuz bir mah?erin ortas?nda

Bir zemzem suyu gibi seni seni özlüyorum
   
     

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2009, 18:58:03 »
B?R ANKA KU?U
 

Yüzlerce so?uk namlu üzerime çevrildi,

Yüzlerce demir tetik ayn? anda gerildi!

Anne, beni sö?üdün gölgesinde vurdular,

Öpmeye k?yamad???n o?lun yere serildi.

Ü?ü?tü birer birer çakallar üzerime,

Ü?ü?tü her bir yandan gö?süme, ci?erime.

Anne, beni le? gibi yiyip talan ettiler,

Te?his edilmek için savurdular önüne.

'Yeryüzündeki ac?lar?n

Hepsini, hepsini tatt?m!'

Heder oldum, ekme?ime tütün katt?m!

Beni milyon kere yakt?lar üstüste.

Bir Anka ku?u gibi anne,

Kendimi külümden yaratt?m.

Geceler tan?r beni; konar?m göçerim ben.

Geceler tan?r beni; kan damlar içerim ben.

Anne, sen beni unut. Karanl???n ba?r?nda

K?rm?z?lar ekerim, siyahlar biçerim ben.

Suçüstü yakaland?m bölü?ürken kalbimi,

Suçüstü, kelepçeyle yard?lar bile?imi.

Anne, ben diyar diyar umudun sava?ç?s?,

Bir tutam sevgi için da?lad?m gözlerimi.

Prometeus'tum, çiviyle çak?l?rken ta?lara

Ci?erimi kartallara yedirdim.

Spartakus'tüm, köleli?in ç??l???nda.

Aslanlara yem oldum, tükendim.

Kör kuyular?n dibinde Yusuf'tum,

Kerbela çölünde Hüseyin.

Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan.

Kaç?nc? ölmem, kaç?nc? dirilmem bu?

'Tanr?lardan ate? çald?m,'

Yüzy?llarca tutu?tum, üstüste yand?m.

Bir Anka ku?u gibi anne,

Kendimi külümden yaratt?m.

D?YARBAKIR
 

Diyarbak?r düze do?ru

Yar sal?n?r bize do?ru

Bu hasretlik diner bir gün

Dert dolan?r saza do?ru

 

 

Diyarbak?r önü surlar

?çinde bir sevdi?im var

Ana bugün dü?ün olsun

Güller açs?n, gülsün da?lar

 

 

Diyarbak?r size kalmaz

Geceler gündüze kalmaz

Bu ac?lar biter bir gün

Devran döner güze kalmaz

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2009, 18:58:41 »
YÜZÜMDEN F?RAR ETT? GÖZLER?M
 

yüzümden firar etti gözlerim

?imdi bir denize bak?yorlar

dört duvar aras?nda kalm???m

yan?mdakiler öyle diyorlar

 

kafam? çarpt???m ranzan?n demiri

ci?erlerimi emen so?uk duvar

saç?mdaki karlar? ço?altm???m

yan?mdakiler öyle diyorlar

 

görü? günüm olmad? henüz

daha yeni ba?l?yor büyük ac?lar

ve daha epey a?r?yacakm???m

yan?mdakiler öyle diyorlar

 

seni görmeyece?im art?k

zaten tamamlanm??t? an?lar

ihtimal sabah al?n?rm???m

yan?mdakiler öyle diyorlar

 

gözlerime iyi bakars?n umar?m

günde milyonlarca kez seni ararlar

di?er tüm hisleri b?rakmam???m

yan?mdakiler öyle diyorlar

 

yan?mdakiler öyle diyorlar

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #4 : 05 Temmuz 2009, 18:59:08 »
HAYAT NED?R ANNE?

 

benim hiç sapan?m olmad? anne,

ne ku?lar? vurdum,

ne de kimsenin cam?n? k?rd?m...

çok uslu bir çocuk de?ildim ama,

seni hiç k?rmadim, hep boynumu k?rd?m.

ben hayat?m boyunca

bir tek kendimi vurdum! ..

 

suskun görünsem de,

f?rt?nal? ve ma?rurdum anne.

bir m?zrak gibi,

aynada hep dik durdum anne! ..

ben sana hiç bir gün laf getirmedim,

leke sürmedim.

ama gö?sümü çok h?rpalad?m,

kalbimi çok yordum...

ben hayat?m boyunca, en çok kendimi sordum! ...

 

benim hiç sevgilim olmad? anne,

ne bir yuva kurdum,

ne bir gün ?ans?m güldü...

öpemeden bir bebe?in gidi?ini,

tükendi gitti ça??m...

kimi yürekten sevdiysem,

yüre?ini ba?kas?na böldü...

bir muhabbet ku?um vard?,

o da yaln?zl?ktan öldü...

 

sen beni gö?sünde

hep ac?larla m? so?urdun anne?

yoksa evlat diye,

koca bir ta? m? do?urdun anne?

eziyet degilim, zahmet de?ilim,

musibet hiç de?ilim;

bir senin mi bal?na sinek kondu, söylesene!

do?urdun da beni,

ne ile yo?urdun anne?

 

benim hiç hayalim olmad? anne...

ne seni rahat ettirdim,

ne kendim ettim rahat...

bir mutluluk foto?raf? bile çektirmedi bu hayat!

kaybolmu? bir anahtar kadar

sahipsizim anne...

ne omuzumda bir dost eli,

ne saç?mda bir ?efkat...

 

say ki yollardan akan,

?u faydas?z çamurdum anne...

say ki ?slanmakt?m, ü?ümektim,

say ki ya?murdum anne!

bunca y?ld?r gözya?lar?n?,

hangi denizlere saklad?n?

oy ben öleyim,

sen beni ne diye do?urdun anne?

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #5 : 05 Temmuz 2009, 18:59:52 »
?NT?HAR MAV?

 

Da?lar?n doruklar? dumanl? olur

Geriye dönmez sava?ç?lar...

 

F?rt?nayla y?kanm??t?r ömürleri

Karla y?kanm??t?r yüzleri...

Bu yüzden asla vedala?maz

Ve k?l?çlar?nda ta??rlar ?iiri! .

 

Bu yüzden sevdalar? mahzundur

Yürekleri kallavi!

Al?nlar? ihanet vurgunudur.

Gözleri intihar mavi...

KALAN KALIR

Vur s?rt?na, vur s?rt?na

Dostun oldum vur sirtina

Madem ki ben kald?ramam

Derdimi al vur s?rt?na

 

Duman kal?r, duman kal?r

Ocak tüter duman kal?r

Ben yanar?m hic tükenmem

Benden sonra duman kal?r

 

Ah ne fayda, ah ne fayda

Kefen beyaz ha ne fayda

Bir hay?na yas dökersin

Kadrin bilmez ah ne fayda

 

Kalan kal?r, kalan kal?r

Giden gider kalan kal?r

Ben giderim geri gelmem

Benden sonra kalan kal?r

 

Meydan kal?r, meydan kal?r

Yi?it ölmez meydan kal?r

Yere vurma hat?r?m?

Sana kahpe meydan kal?r

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #6 : 05 Temmuz 2009, 19:00:11 »
KAVGAMIN Ç?ÇE??

 

Seni dü?ünüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

 

Topra?a su yürürken

Da?lar ye?erirken

?afa??n k?z?l oklar?

Gecenin kalbine dalarken

 

Seni dü?ünüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

Bana sen ö?rettin kavgay?

 

Seni özlüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

 

Sulara ay dü?erken

Dalgalar öpü?ürken

Soka??n titrek lambas?

Islanan yüzüme dü?erken

 

Seni özlüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

Bana sen ö?rettin gülmeyi

 

Seni seviyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

 

Seni dü?ünüyorum seni

Sen ey kavgam?n çiçe?i

Bana sen ö?rettin gerçe?i

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #7 : 05 Temmuz 2009, 19:00:31 »
K?M SUSTURAB?L?R B?Z?M TÜRKÜMÜZÜ

 

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim

Biz ki bu hasreti semahlar?n seyrinden al?p gelmi?iz

Biz ki onu sitemkar analar?n kirpi?inden derlemi?iz

Süzülsün de ac?n?n derin izler b?rakt??? gül yanaklardan

Yere dökülsün istememi?iz

Bizim türkümüzü rüzgar söyler her gece

Ay vurdukça par?ldar gün do?dukça h?z al?r

Nevroz ate?leriyle sa?altarak ç?rp?nan yaras?n?

Can havliyle karda?

Kan içinde bir kartal gibi vadilere sald?r?r

Türkülere ili?meyin

Türküler nehirdir gecenin ba?r?na akar

Fazla e?elemeyin karda?

Ta??nca ne siperler kal?r ne dev barikatlar

De?meyin diyorum de?meyin

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim

Biz ki nice amans?z badirelerde serden geçmi?iz

Biz ki ilmikler boynumuza tak?l?yken bile türkü söylemi?iz

Sonra ?rmak boylar?nda gö?ertip körpe otlar?n serinli?inde

Da?lara emanet etmi?iz

Biz ki her yang?n?n külünden diri canlar yaratm???z

Bizki mazlumlar?n defterine kanl? resimlerle s?ralanm???z

Banaz yaylas?ndan kerbelaya kar götürsün turnalar

Ölürüz sanma karda?

Dostun att??? gülden yaralanm???z

Türküleri dövmeyin

Türküler gökyüzüdür karanl??a y?ld?zlar çakar

Üstümüze gelmeyin karda?

Namuslu bir devrimcinin aln?nda kavga ???ldar

?ncitmeyin diyorum incitmeyin

Kim susturabilir bizim türkümüzü kim

Bizki karacao?lan? a?kla veyseli toprakla yüceltmi?iz

Bizki köro?lunun naras?yla nice beyleri yere çökertmi?iz

Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdam?z?

Kalanlara vasiyet etmi?iz

Adam dedi?in sap?na kadar yi?it olmal?

Ne kar?ncay? incitmeli ne ozanlar? yakmal?

Öyle sansar gibi punduna getirmek de neymi?

Adam dedi?in karda?

Yüre?i varsa e?er getirip ortaya koymal?

Türküleri yakmay?n

Türküler çiçektir en umutsuz zamanlarda açar

Kavgay? uzatmay?n karda?

Yüzy?llard?r tuz döke döke çürüdü bu yaralar

Kanatmay?n diyorum kanatmay?n
   
     

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #8 : 05 Temmuz 2009, 19:00:51 »
SENDE M? HEYECAN
 

?u da?lar?n yamac?na

Sende mi savruldun hey can

Analar?n ac?s?na

Sende mi kaydoldun hey can

F?rt?naya ba??r açt?n

Ku? musun sanki be hey can

Y?ld?rma de?ip geçtin

Ta? m?s?n sanki be hey can

 

Sende mi yand?n

Sende mi soldun

Sende mi kayboldun hey can

Nedir bu ç??l?k

Nedir bu feryat

Sende mi vuruldun hey can

 

?u da?lar? yana??na

Sende mi gül oldun hey can

Sevdalar?n yang?n?nda

Sende mi çöl oldun hey can

 

Kar m? ya?d? saçlar?na

Darda m? kald?n be hey can

Ç?? m? dü?tü yollar?na

Zorda m? kald?n be hey can

 

Sende mi yand?n

Sende mi soldun

Sende mi kayboldun hey can

Nedir bu ç??l?k

Nedir bu feryat

Sende mi vuruldun hey can
   
     

Mod_seval

 • Ziyaretçi
Ynt: Yusuf Hayalo?lu ?iirleri
« Yanıtla #9 : 05 Temmuz 2009, 19:01:11 »
 

YA?AMAK GÜZELD?R ANNE
 

Anne ben senin o?lunum

Kanayan bir yurdum var

Anne ben senin o?lunum

Sönmeyen bir umudum var

 

Ellerimi tutma ne olur

Beni a?latma ne olur

Anne ben senin o?lunum

Bu kavgaya inanc?m var

 

Yasamak güzeldir anne

Yasamak senin için

Yasamak güzeldir anne

Yasamak yar?nlar için

 

Ölmek ya?amakt?r yine

Halk?n?n yüre?inde

Ölmekte güzeldir anne

Ölmek özgürlük için

 

Anne seni seviyorum

Sana ihtiyac?m var

Anne seni seviyorum

Ci?er delen bir ac?m var

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38