Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Uzumbaba Anasayfa
E

Ğ

E

R


İ

N

S

A

N


İ

S

E

N


Ö

L

M

E

Z

S

İ

N


K

O

R

K

M

A
Uzumbaba Anasayfa Hacıbektaş logo Pirsultan semahÜzümbaba_forum
Anadolu Aleviliği(özelyazı)

Bir Alevi Dedesiyle söyleşi

Alevi Başkaldırıları

Osmanlı Arşivi

Cezalandırmalar1

Cezalandırmalar2

Alevilik Araştırmaları Üzerine

Alevi İslamcı Olamaz

'Hava Kararırsa Oteli Ateşe Verecekler

Pirsultan Kürt direnişçisi?


Pirsultan şiirleri ve türküleri(diğer sitemde derlenmiştir, okuyabilir ve dinleyebilirsiniz)

Kürt ırkçılarının Alevi kültürüne saldırıları devam ediyor

Aziz Nesin`in Madımak katliamından bir gün önceki konuşması

2 Temmuz..Madımak..Tıklayınız..

Temmuzda küçük bir araştırma! Medyamız ne kadar duyarlı idi?

Alevilik İslamın içinde mi yoksa dışında mı sorusu tuzak ve kasıtlıdır

Hacı Bektaş Veli Bir Batıni Dai'siydi

Hak'ka yürümek

Medyada Muharrem ayı

Alevilerin ilk siyasal partisi (Türkiye) Birlik Partisi

Aleviliğin Osmanlı dönemi yazılı kaynakları

Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar

Osmanlı'nın şeytanı Cumhuriyet döneminin gericilik simgesi: Saz

Anadolu aleviliğinde ocak sistemi ve dedelik kurumu

Alevilik kaynağı kökleri ve gelişimi İ.Kaygusuz

İnanç düşünce ve siyasal tarih bağlamında Alevilik İ.Kaygusuz

Hacı Bektaş Veli'nin Yaşadığı Tarihsel Ortam

Ali Balkız:'Sivas'ta Ergenekon mu gizlendi'

Nejat Birdoğan Söyleşi

Maraş katliamı (24 aralık 1978)

Çorum katliamı(1980)

Malatya olayları katliamlar(1975-80)

Aleviliğin kökeni tartışması

Babailer - Anadolu Devriminin Kavşak Noktası

Hacı Bektaş ve Babai Ayaklanması

Princeton Üniversite konferas metni(Zülfü Livaneli)

Pir Sultan'ın Şah İsmail değerlendirmesi

"Kılıcından Kızılbaş kanı damlayan" Yavuz

Alevi Açılım

Hacıbektaş-ı Veli Türbesinde bulunan semboller ve anlamları

Cumhuriyet tarihinin Alevi katliamı belgeselleri
Maraş katliamı belgeseli
Çorum katliamı belgeseli
Sivas Madımak belgeseli

Dışarıdan Alevilik hakkında bakış açıları için birkaç örnek:


The Alevis of Turkey-Tina Hamrin Dahl

The Alevi and questions of identityw Roman"-Tina Hamrin Dahl

A Surviving Neoplatonism: on the Creed
of the Bektashi Order. Conversations
with a Mursit


Religious Courts Alongside Secular State Courts:
The Case of the Turkish Alevis


Dosyalara dön

KÜRT IRKÇILARININ ALEVİ KÜLTÜRÜNE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsmail ONARLI

Tarihsel olarak, Alevilik, önce Orta-Asya'da, bir Türkmen yorumu olarak ortaya çıkmış, süreç içinde bu coğrafyada, Anadolu sentezi olarak son şeklini almıştır. Bu durumu başından beri hazmedemeyen, özellikle Osmanlılar ve yardakçıları Kürtler, hep Alevileri ezmişler, sürmüşler ve katletmişlerdir. Şimdi bunları yapamadıklarından, kültürel bulanıklık yaratarak, siyasal rant beşinde koşmaktadırlar. Önce, "
Alisiz Alevilik" diyerek, ''Hacı Bektaş Veli"nin ve "Şah İsmail Hatai "nin Kürt olduğunu söyleyerek sahiplenmişler, ama bu tez tutmamıştır.

Şimdi ise siyasi ırkçı Kürtler; ''Biz, Hacı Bektaş Aleviliğini değil, Pir Sultan Aleviliğini tutuyoruz ', ''Hacı Bektaş devletçiydi, Pir Sultan ise, haksızlıklara karşı bir direnişçiydi'', ''Biz, Pir Sultan'ın Türklere karşı, Kürt ezilenlerinin yanında yer aldığını ve Osmanlıya karşı ayaklanmasını destekliyoruz, ve Pir Sultan'ın Kürtlük yanını destekliyor ve tutuyoruz, Aleviliğin bu yanını tutuyoruz, yoksa Hacı Bektaş'ın Aleviliğini değil'', diyorlar.

Birileri, Aleviliği karalamak ve öğretiyi bozmak için, para ile kitap yazdırıyor. Yine, Alevilerin 7 ulu ozanında biri olan, "
Pir Sultan Abdal"a tarihi kişiliği ve kökeni tahrif edilerek, çamur atılıyor, yeterli ses çıkmıyor. Alevi önderi ve yazarı geçinenler ile aydınları nerede acaba? Onlarda çıkarlarına göre mi hareket ediyorlar. Bu çakal ulumalarına karşı susacaklar mı? Yoksa hepsi öldüler de, bizim mi, haberimiz yok? Bu sorular beni dünde düşündürmüştü, bugünde...

Bugün olduğu gibi, dünde Alevilerden ve ocaklarından işbirlikçi vardı. Hatta, Osmanlılar kendilerine özgü bir Bektaşilik örgütlenmesi yaratmışlardı. Fakat, Hünkar Hâce Bektaş-ı Veli (1209/10-1270/3?) ve soyundan gelenlerin büyük çoğunluğu işbirlikçi ve keklik olmamışlardır.

Hacı Bektaş Veli, Kürt ırkçıların söylediği gibi, hiçbir zaman işbirlikçi olmamıştır. 1240 Babai İsyanı önderlerindendir. Mogol istilasına karşı gerilla savaşını yönetendir. İşbirlikçi Selçuklu yönetimine karşı direnişi örgütleyendir. Bu tarihsel gerçekleri görmeyen, aptallara kendine Kürt araştırmacısı diyen namussuzlara, nasıl hitap edileceğini bilemiyorum doğrusu!. Kürt ulusuna ve kültürüne saygılıyım. Karşı olduğum, iki yüzlülüktür. Benim esas kızdığım makam; kendine Kürt veya Türk yazarı diyen, sahtekarların, araştırma adıyla uydurma ve çalıntı yazılarını, kitap olarak basan, T.C.Kültür Bakanlığı'dır ve ilgili yetkililerdir...

Anadolu'da, Kızılbaş ihtilalini başlatan, bir toplumsal tarihi kişilik olarak bilinen, Şeyh Cüneyd'in babası; Malatya-Hekimhan- Mezirme (Ballikaya) köyünde merkezi olan, (Şeyh) Şah İbrahim -Veli- Ocağı kurucusu, Şeyh İbrahim Veli'dir. İşte aynı geleneği devam ettiren: Şeyh Cüneyt oğlu Şeyh Haydarı oğlu Şah İsmail Hatayî (1487-1524), on beş yaşında, Anadolu Türkmen oymaklarının ve Dede Ocaklarının yardımı ile, büyük bir devrim olan, 9 Eylül 1502'de Tebriz'de "
Kızılbaş Türk Safavi Devleti "ni resmen kurar. Kızılbaşlık siyasetinin temellerini Hâce Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Balım Sultan (1458-1519/20) ile Şah İsmail Hatayî atar. Bu husus önemle gözden ırak tutulmamalıdır. Ocak'ta-Dergah'ta potnişinlik-dedelik-babalık yapanları birbirinden ayırarak, yerli yerine oturtmak gerekir...

1527/8 yılında, Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Kalender Şah (Çelebi)'nin öndeliğinde. Osmanlı zulmüne karşı, Kızılbaş başkaldırı hareketlerinin yenilgisinden sonra, Osmanlı kuşatmasında ki, Pirevi karanlık bir döneme girer...

Osmanlı Yönetimi, 1551'de Paşa unvanlı Sersem Ali Baba'yı (ö.1559) H.B.V.Dergah'ının başına atadı ve kendisine bağlı yeni bir Bektaşi kolu (Babagan) yarattı. Dergahın Hacı Bektaş evlatlarının elinden alınmasına, Aleviler karşı çıkmışlar... Osmanlı belgelerinin, "
Düzmece Şah İsmail olayı" olarak adlandırdıkları, 1577-8'de "Şam Bayadı Türkmenleri"nin başlattığı başkaldırı, Suriye'den başlayarak Güneydoğu, Orta ve Doğu Anadolu'yu sarmış. Şah İsmail adıyla ortaya çıkan, bu Alevi halk önderi, 50 bin kişinin başında, Hacı Bektaş Dergahı'nı ziyaret ederek, kurbanlar kesip kazan kaynatarak, "Büyük Görgü Cemi" gerçekleştirmiştir... Hacı Bektaş Dergahı; gerek Osmanlı, gerekse Safevi topraklarında, yaşayan tüm Alevi (... Bektaşi-Kızılbaş ...) toplulukların bağlı bulundukların inanç merkeziydi. Kızılbaş Safevi Devletinin kuruluş ve Şah İsmail (1502-1502/4) dönemi ve kısmen Şah Tahmasp yönetiminin (1524-1576) ortalarına kadar, Erdebil Dergahı ünlenmiş ve öne geçmiş görünse de, H.B.V. Dergahı'nın yerini dolduramamıştır. "Düzmece Şah İsmail " ayaklanmasında, esas amacı, Dergahın Hacı Bektaş evlatlarının elinden alınmasına yapılan büyük karşı çıkıştır. Bu karşı çıkma sırasında, dergahın başına Hacı Bektaş evladı, yeniden postuna oturtulmuştur. Bu kalkışma da, başlıca Alevi Aşiretinin yanı sıra; Ağuçan Ocağı, Baba Mansur Ocağı, Dede Kargın Ocağı, Hubyar Sultan Ocağı, Kolu Açık Hacım Sultan Ocağı, Üryan Hızır Ocağı, Sarı Saltık Ocağı, Şah İbrahim Ocağı, Şeyh Hasan Ocağı, Şeyh Ahmed Ocağı, Şıh Bahşiş Ocağı, Cemal Abdal Ocağı, Kızıldeli Ocağı, Sinemil Ocağı, Şeyh Çoban Ocağı, Piri Baba Ocağı, Kardonlu Can Baba Ocağı, Koca Leşker Ocağı, Kabak Abdal Ocağı, Hıdır Abdal Ocağı, Koyun Baba Ocağı, Koçu Baba Ocağı, Kureyşan Ocağı, Nusayriler,... gibi ocak mensubu, talip, mürit Alevi, "bir-diri-iri" olarak bu toplumsal harekete katılmışlardır...

Pir Sultan Abdal'ın başlattığı eylem, bir Türkmen hareketidir. Tüm deyişleri de Türkçe'dir. "
Pir Sultan Türk değil, bir Kürt direnişçisi"demek, tarihsel ve kültürel olarak, yalan ve saçma-sapan bir propagandadır. Ne diyelim, Allah akıl-fikir versin, bunlar kendilerine olduğu kadar, Türklere ve evrensel bir insan olduğu için, tüm dünya milletlerine de zarar vermektedirler...

---- 15Haziran 2005 İstanbul -----
...........................................................
Bu makale '
Pirsultan Abdal kürt direnişçisi imiş!?' makalesine hitaben yazılmış.


Kaynak: http://www.karacaahmet.com/cevap.asp?kid=4702&baslik=KÜRT%20IRKÇILARININ%20ALEVİ%20KÜLTÜRÜNE%20SALDIRILARI
yanan_odun Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!
Copyright 2004-2020. Üzümbaba sitesi. All Rights Reserved

Uzumbaba Anasayfa